Ronjas Marco Polo och Carina

           Holistisk ridkonst

  Den holistiska synen innebär att alla delar samverkar till en helhet. Ordet kommer från grekiskans holos och betyder att verkligheten inte kan reduceras till egenskaperna hos de mindre enheter, enheter som bygger upp helheten. Detta vill jag verka för. 

 Positiv träning
   Jag vill fokusera på lättheten, enkelheten. Jag tar hänsyn både till hästens och ryttarens historia, tid tillsammans och nuläget för att kunna sätta mål för framtiden. Att ta hänsyn till en häst och ryttares historia är avgörande i sättet att träna. Vi ser vilka övningar som måste på plats innan nästa steg.
   Dessutom fokuserar jag på det positiva i träningen, det som inte fungerar kommer att lösa sig ändå. Det ska vara roligt att rida och positiv förstärkning är modern pedagogik. Det sporrar till mer, det leder till ökad självkänsla och självförtroende. 

Coaching
   Jag vill coacha dig genom exempelvis känslor, din kropps förmåga, bilder, olika sinnesstämning och det jag kallar ”tankevurpor” att hitta din kommunikation till din häst. Tankevurpor är mentala ”mantran”(upprepande av ord/mening/bild) för att hålla en viss takt, klara en svår övergång mm.
   Jag vill minska och skala bort en massa hjälpgivnings hjälper, dvs. de sekundära hjälperna och fokusera på den primära hjälpen- sitshjälpen. Förfina kommunikationen tills det upplevs som tankeöverföring.

Och till sist: Dressyren ska vara till för hästen- inte hästen för dressyren och alla hästar är lika mycket värda!


 Välkommen till Holistisk Ridkonst med Carina Eriksson!  

* Holistisk Ridkonst
* Coaching till häst
* Akademisk Ridkonst - ur ett vidare perspektiv

Riddar ideal i modern tid
 - att stå upp för de svaga
 - stånda mot orätt
 - rättfärdighet
 - civilkurage = andligt frändskap med forna dagars riddarideal 

Jag vill verka för ett kvinnligt riddarskap såsom andlig krigare