Pluto Palmito - Lipizzaner - och Carina

Fotografer 
Emma Bladh
Carina Eriksson
Gullvi Fredriksson Sten
Gith Kinnari
Erik Källgren
Katrin Nilsson
Maggie Nyroos
Anders Swedengriph
Malene Sörensen
Helena Söögard -Jensen